O systemie

System został utworzony w ramach ...

O autorze

Autorem jest ...

Użyte technologie

W ramach pracy użyto ...